BIT LogoD.O.O.
Mala ulica 8,
1000 Ljubljana
Slovenija, Evropa
tel: +386 1/433 70 86
fax: +386 1/430 23 14
e-pošta: APR (avtomatsko zapisovanje avtomobilskih registrskih tablic)


Princip delovanja:
APR je sistem za avtomatsko zapisovanje registrskih tablic. Registrsko tablico vozila, ki se pelje mimo kamere, prebere in zapiše v numerični obliki. Poleg zapisa registrske številke vozila posname in shrani v svoj arhiv tudi sliko vozila(primer aplikacije).

Na naši strani www.apr.bit.si si lahko ogledate primer delovanja sistema APR. Povezali smo ga z internetom tako, da lahko na svojem domačem računalniku gledate slike vozil, ki vozijo po eni od ljubljanskih ulic in hkrati preberete numerični zapis njihovih registrskih tablic. Sistem je zaščiten z geslom, če si ga želite ogledati, vas prosimo, da nam pošljete svoj elektronski naslov in ime podjetja in poslali vam ga bomo po e-pošti.

Sistem ima številne možnosti in prednosti:

UporabnostPrednosti
Parkirišča
Najemnikom parkirnih prostorov omogoča neoviran vstop na parkirišče, saj prepoznava reg. številke in odpre zapornico le določenim vozilom. Olajša in pospeši pobiranje parkirnine. Preprečuje in otežuje vlome v parkirana vozila ter poškodovanja vozil. Omogoča ogled dogajanja za nazaj pred vašim domom parkirajo le vozila z določnimi registrskimi številkami
 • Zelo zanesljiv sistem nadzora vstopa in izstopa vozil ter vozil, ki so parkirana
 • Hiter pretok vozil na parkirišče
 • Nizki stroški uporabe
 • Vstopni ali parkirni listki niso potrebni
 • Omogoča ogled dogajanja na parkiriščih in ob vstopnih rampah za nazaj
 • Rešuje problem ukradenih ali izgubljenih parkirnih listkov
 • Preprečuje kraje in poškodovanje vozil
 • Centralna baza podatkov za vse vhode na parkirišče
 • Enostavna postavitev in upravljanje s sistemom
 • Nadomesti varnostnike
Hotel
Na hotelsko parkirišče ali v garažo pripeljejo le gostje, ki predtem sporočijo reg. št. svojega vozila
 • Težav s parkiranjem gostov ni več
Carina
Registrska številka vozila ki vstopa v državo ali izstopa iz države je zabeležena, kar omogoča dober nadzor nad vozili
 • Pretok vozil je hiter in kolone na mejah krajše.
 • Morebitno iskanje točno določenega vozila je lažje
Cestninske postaje
Omogoča hitro in enostavno zaračunavanje cestnine in kontrolo vstopnih listkov
 • Kolon in zastojev pred cestninskimi postajami ni več ali so manjše
Kontrola tekočega in mirujočega prometa
Apr omogoča nadzor nad vozili, ki vozijo po cestah in ulicah, skozi semaforizirana križišča ali napačno parkirajo
 • Vse reg. številke so zabeležene in kazni za prekrške je mogoče pobirati takoj.
 • Omogoča tudi natančno štetje prometa
Letališča
Na letaliških parkiriščih je kontrola parkirnih listov pogosto problem, saj potniki, ki puščajo svoja vozila na parkiriščih več dni, parkirne listke pogosto izgubijo
 • APR omogoča natančno kontrolo časa parkiranja, preprečuje vlome v vozila in njih poškodovanje
Tovarniška dvorišča
Nanje in z njih lahko zapeljejo le vozila z izbranimi in določenimi reg.številkami, kar omogoča natančno evidenco vseh vozil
 • Evidenca in nadzor nad vozili sta natančni in takojšnji

Registrske številke vozil program prebere in zapiše podnevi in ponoči.Domov